ในวันที่ 13 และ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา (MEP/IEP) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมการสอบวัดประเมินความรู้ทางภาษาอังกฤษ Oxford Online Placement Test เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล เทียบเคียง CEFR โดยจัดสอบรูปแบบ Online ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3, 2/3, 4/3 และ 5/3 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

adminwebun

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาในห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

adminwebun

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี #เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าศ […]

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้นำตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนไทย-นิติรัฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในโครงการรัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๒๔ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายการกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒ ทีม และ การแข่งขันโต้วาที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑ ทีม โดยมีครูผู้ฝึกซ้อม คือ ครูณัฐธิดา สีสืบวงษ์ และ ครูพิทยา อ่ำขำ ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

adminwebun

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โร […]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มบริหารวิชาการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทคโนโลยี จัดกิจกรรม “ค่ายบูรณาการสตรีมศึกษาและดาราศาสตร์(STAR – STEAM 2024) ประจำปีการศึกษา 2566 ” ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567ณ ไร่อิงภู รีสอร์ท ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

adminwebun

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาวิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประจำปีการศึกษา 2566

adminwebun

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโ […]

ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) หรือ On-hand ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

adminwebun

ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี […]

สรุปผลจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

adminwebun

สรุปผลจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้ […]

Welcome to UttaraditDaruni School