โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

QUICK LINK

สารสนเทศโรงเรียน

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

กลุ่มบริหารงาน

กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

Testimonials

WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US

"You guys are legendary! You guys are great and having amazing support & service. I couldn’t ask for any better. Thank you!"

Olivia Kevinson
Olivia Kevinson Founder

"You guys are legendary! You guys are great and having amazing support & service. I couldn’t ask for any better. Thank you!"

Mitchell Harris
Mitchell Harris Financer

"You guys are legendary! You guys are great and having amazing support & service. I couldn’t ask for any better. Thank you!"

Julia Cloe
Julia Cloe Sales Manager

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2567 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มอบหมายให้ นางสาววัฒนา กันทาเวศย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ Occasional Tutoring ปีการศึกษา 2567 ชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 และ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา (MEP/IEP) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 66 คน พร้อมด้วยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป
0 0
Read Time:0 Second
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %