ข้อมูลโรงเรียน

รหัสเขตฯ สพม.39
รหัสสถานศึกษา 53012004
ชื่อสถานศึกษา อุตรดิตถ์ดรุณี
ชื่อภาษาอังกฤษ uttaraditdaruni School
ปีที่ตั้งสถานศึกษา 1925-08-02
ที่อยู่เลขที่ 7/1
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411105
website http://www.un.ac.th
ระยะห่างจากเขตพื้นที่ฯ 123.79 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางถึงเขตพื้นที่ฯ 1 ชั่วโมง 41 นาที 40 วินาที
ระยะห่างจากอำเภอ 1.84 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางถึงอำเภอ 6 นาที 41 วินาที
จัดการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มโรงเรียน สหวิทยาเขตที่ 9 [พระแท่นศิลาอาสน์]
ขนาดสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ
ตำแหน่งที่อยู่ Latitude : 17.62794400055793
Longitude : 100.0972202687866

Welcome to UttaraditDaruni School