โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ จำนวน 1 อัตรา

adminwebun

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ […]

Announcement of Uttaraditdaruni SchoolTitle: The name list of qualified and disqualified applicants on the selectionfor the individual to be employed as a temporary employee at Uttaraditdaruni SchoolPosition: 1 Full-time Foreign Teacher

adminwebun

Announcement of Uttaraditdaruni SchoolTitle: The n […]

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

adminwebun

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพ […]

Announcement of Uttaraditdaruni SchoolTitle: The name list of qualified and disqualified applicants on the selectionfor the individual to be employed as a temporary employee at Uttaraditdaruni SchoolPosition: 1 Full-time Foreign Teacher

adminwebun

Announcement of Uttaraditdaruni SchoolTitle: The n […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

adminwebun

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอ […]

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเรื่อง รับสมัครชาวต่างชาติเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ(ห้องเรียนปกติ)

adminwebun

Announcement of Uttaraditdaruni SchoolTitle: Forei […]

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชาสังคมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

adminwebun

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพ […]

Welcome to UttaraditDaruni School