Category กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี”รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว”1.1 เจ้าหน้าอาคารสถานที่ (เพศหญิง) 1 อัตรา1.2 เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ (เพศชาย) 1 อัตรา1.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

0 0
Read Time:44 Second

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี”รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว”

1.1 เจ้าหน้าอาคารสถานที่ (เพศหญิง) 1 อัตรา

1.2 เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ (เพศชาย) 1 อัตรา

1.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

วันประกาศรับสมัคร 9 ตุลาคม 2566 – 15 ตุลาคม 2566วันรับสมัคร 16 -26 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 27 ตุลาคม 2566 ทางเว็บไซต์ un.ac.th และเพจfacebook อุตรดิตถ์ดรุณี
กำหนดวันคัดเลือก 30 ตุลาคม 2566

ติดต่อสอบถาม 055-411105 ต่อ 703 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ลิ้งค์รับสมัครพนักงานอาคารสถานที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPnpvfHP5UwBRLjVubUlPonsbHrxOVl0wZo5U0IiAuvpUyog/viewform

ลิ้งค์รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePFyK9OA0sJZtNQR9TOgdxC7GcBUo3Tsk_ThalUt9VdPCNKg/viewform

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นขั้วตั๋ว และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ต้นขั้วตั๋ว และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ต้นขั้วตั๋ว และ ข้อความ
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

0 0
Read Time:16 Second

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

ลิงก์รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp13rzd1CgXOqMmBBs4NycgeW7Ih4lhUkVVNtWupnD9iMqqg/viewform

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ต้นขั้วตั๋ว และ ข้อความ

สอบถามโทร. 055-411105 ต่อ 703 กลุ่มบริหารงานบุคคล

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

0 0
Read Time:12 Second

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

สอบถามโทร. 055-411105 ต่อ 703 กลุ่มบริหารงานบุคคล หรือต่อ 111 กลุ่มบริหารทั่วไป

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อทดแทนร้านจำหน่ายอาหารตามสั่งในโรงอาหารของ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จำนวน ๑ ร้าน นั้น บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประเภทอาหารตามสั่ง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ตามประกาศ) ขอให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก มารายงานตัว ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

0 0
Read Time:27 Second

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อทดแทนร้านจำหน่ายอาหารตามสั่งในโรงอาหารของ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จำนวน ๑ ร้าน นั้น
บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ประเภทอาหารตามสั่ง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ตามประกาศ)
ขอให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก มารายงานตัว ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป (ห้อง ๑๑๑ ) เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

0 0
Read Time:35 Second

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

✅ ใบสมัครออนไลน์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSaOLZ7DBnvKpefGn5ol4QeoHU0lep1dKPbQQwCNmC-AghOw/viewform

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง สมัครได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลในเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.un.ac.th โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖สอบถามโทร. 055-411105 ต่อ 703 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

0 0
Read Time:16 Second

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

ใบสมัคร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePFyK9OA0sJZtNQR9TOgdxC7GcBUo3Tsk_ThalUt9VdPCNKg/viewformติดต่อสอบถามโทร. 055-411105 ต่อ 703 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ และพนักงานขับรถบัสโดยสาร

0 0
Read Time:10 Second

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ และพนักงานขับรถบัสโดยสาร

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %