วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักเรียน นำโดยนายชะเริงพจน์ พัดจันทร์หอม เดินทางไปยังโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกัน ระหว่างสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง กับสภานักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

adminwebun

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ จากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 3 คน เข้าพบ ดร.ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรับโอวาทและให้กำลังใจ ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

adminwebun

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและ […]

ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ TI056 “ลูน่า” นางสาวครองขวัญ ทับทิมแสง ตัวแทนจากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

adminwebun

ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ TI130 “ใบเฟิร์น” นางสาวฟ้าใส กล้ายประยงค์ ตัวแทนจากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

adminwebun

ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ TI020 “เบสท์” นางสาวชัชฎาภรณ์ พุทธรักขิต ตัวแทนจากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

adminwebun

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าร่วมรับฟังบรรยาย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บรรยาย มณฑลทหารบกที่ 35 และจิตอาสา 904 เป็นวิทยากร ณ หอประชุมสตรีอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตดรุณี

adminwebun

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเ […]

กำหนดการประสานสัมพันธ์บ้าน – โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

adminwebun

กำหนดการประสานสัมพันธ์บ้าน – โรงเรียน ภาคเรี […]

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประกาศ กำหนด”วันปรับสภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2566″

adminwebun

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีประกาศ กำหนด”วันปรับสภ […]

ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ เชิญชวนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม Together we go walk & run 103 ปี Uttaraditdaruni 2023

adminwebun

ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวี […]

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น “นักเรียนดีศรีอุตรดิตถ์ดรุณี” เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน

adminwebun

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโ […]

Welcome to UttaraditDaruni School